LONAS linki saulėtų šv. Velykų!

„Jau saulelė vėl atkopdama budino svietą

Ir žiemos šaltos triūsus pargriaudama juokės.

Šalčių pramonės su ledais sugaišti pagavo

Ir putodams sniegs visur į nieką pavirto.“

(Kristijonas Donelaitis „Metai“)

LONAS - komforto meistrai