Siekiant pagerinti Jūsų naršymo patirtį svetainėje naudojami slapukai. Visus slapukus savo naršyklėje galite bet kada ištrinti. Daugiau informacijos rasite „Lonas“ privatumo politikoje. Sutinku
Pirkimo - pardavimo taisyklės
Bendrosios nuostatos

1. Šios pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – „Taisyklės”) yra juridiškai privalomas dokumentas, kuris nustato Pirkėjo (toliau – „Klientas”) ir Pardavėjo (toliau – „Lonas”) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę Klientui įsigyjant prekes Lono el. parduotuvėje Lonas.lt adresu https://www.lonas.lt/ (toliau – „Parduotuvėje“, „E-parduotuvėje“).


Sutarties sudarymo momentas

2.1. Sutartis tarp Pardavėjo ir Pirkėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas e-parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs apmokėjimo būdą ir susipažinęs su Lono taisyklėmis, užsako Lono prekes ir/ar paslaugas.

2.2. Sutartis pradeda galioti, kai Pirkėjas užsako prekes, o Lonas atsiunčia Pirkėjui patvirtinimą Pirkėjo nurodytu el. paštu apie užsakymo gavimą, ir galioja iki pilno prekių pateikimo bei atsiskaitymo.

2.3. Kiekviena sutartis sudaryta tarp Pardavėjo ir Pirkėjo yra saugoma e-parduotuvėje iki pilno sutarties sąlygų įvykdymo.

Kliento teisės

3.1. Klientas turi teisę pirkti prekes parduotuvėje šių taisyklių ir parduotuvės nustatyta tvarka.

3.2. Per dvi savaites Klientas, nenurodydamas priežasčių, gali atšaukti savo užsakymą rašytine forma (pvz., laišku, elektroniniu paštu nurodytu kontaktiniu el. pašto adresu) arba grąžindamas gautas prekes, net ir tuo atveju, jei užsakymą pateikė kaip juridinis asmuo (įmonių užsakymai). Terminas pradedamas skaičiuoti nuo prekės gavimo dienos ir skaičiuojamas iki raštiško Kliento atsisakymo gavimo. Kad šis atsisakymas teisiškai galiotų, užtenka tik laiku išsiųsti atsisakymą arba grąžinti prekes. Užsakymo atšaukimą Klientas turi adresuoti: el.prekyba@lonas.lt.

3.3. Užsakymo atšaukimo teisė negalioja:

3.3.1. prekėms, kurios buvo pagamintos pagal Kliento pateiktas specifikacijas arba vienareikšmiškai buvo gaminamos pritaikant jas individualiems Kliento poreikiams (nestandartiniai išmatavimai, užvalkalo spalva, lovos su pasirinktu audiniu ir t.t.);

3.3.2. kitais atvejais, kai pirkimo – pardavimo sutarties negalima atsisakyti pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

3.4. Atsisakant priimti prekes, kurios atitinka 3.3 dalies punktus, sumokėti už prekes pinigai negrąžinami.

3.5. Už prekes sumokėti pinigai grąžinami per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo užsakymo atšaukimo dienos.

3.6. Klientas įsipareigoja priimti užsakytas prekes per 60 d. nuo užsakymo pateikimo dienos. Kitu atveju - pardavėjas turi teisę panaikinti užsakymą be įspėjimo.

Pardavėjo teisės

4.1. Jei Klientas bando pakenkti e-parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui, Lonas gali be išankstinio perspėjimo apriboti ir/arba sustabdyti Klientui galimybę naudotis e-parduotuve.

4.2. Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, gali laikinai arba iš viso nutraukti e-parduotuvės veiklą apie tai iš anksto nepranešęs Klientui.

4.3. Pardavėjas gali vienašališkai pakeisti šių taisyklių sąlygas.

Lonas įsipareigoja

5.1. Pristatyti Klientui užsakytas prekes nurodytu adresu ir per sutartą pristatymo laikotarpį.

5.2. Užsakymo nepristačius sutartu laiku, Klientas turi teisę prašyti 0,05% delspinigių nuo užsakymo vertės už kiekvieną pradelstą darbo dieną.

5.3. Susidarius svarbioms aplinkybėms, ir negalint pagaminti ir / arba pristatyti Kliento užsakytos prekės, „Lonas“ įsipareigoja Klientui pasiūlyti analogišką prekę. Klientui atsisakius priimti prekės analogą, „Lonas“ įsipareigoja grąžinti Klientui sumokėtus pinigus per dešimt (10) darbo dienų.

5.4. Pardavėjas patvirtina, jog Pirkėjo nurodyti asmens duomenys bus tvarkomi tik siekiant tinkamai suteikti Pirkėjams elektroninėje parduotuvėje Lonas.lt teikiamas paslaugas. Pardavėjas taip pat patvirtina, jog Pirkėjo nurodyti asmens duomenys bus tvarkomi Pardavėjo veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros tikslais, jeigu tokį sutikimą Pirkėjas suteiks ir nepanaikins.

5.5. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais Pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktų numatyta tvarka.

Prekių pristatymas

6.1. Prekių pristatymo ir surinkimo tvarka:

- Perkant lovą, ją pristato ir surenka Lonas arba Lono įgaliotas atstovas visoje Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje nemokamai.

- Klientui pageidaujant, kitas prekes pristato Lonas arba Lono įgaliotas atstovas visoje Lietuvoje už 10,00 € (su PVM), išskyrus Kuršių neriją, į kurią pristatymas kainuoja 50,00 € (su PVM). Pristatymo kainą į kitas Baltijos šalis (Latvija, Estija), kai užsakymas priimamas Lietuvoje, sudaro 30,00 € (su PVM) administravimo mokestis ir toje šalyje užsakymo metu galiojantis pristatymo mokestis. 

6.2. Prekių pristatymo metu Klientas privalo kartu su „Lono“ įgaliotu atstovu patikrinti prekių būklę. Klientas atsako už lovos ir ją lydinčių prekių įnešimą į gyvenamąsias patalpas ir vietos paruošimą lovos surinkimui.

6.3. Klientui pasirašius sąskaitoje – faktūroje yra laikoma, kad prekė yra perduota.

6.4. Pastebėjęs prekės pažeidimą, Klientas turi teisę jos nepriimti ir privalo tai pažymėti prekės važtaraštyje / sąskaitoje – faktūroje. Klientui priėmus prekę ir pasirašius važtaraštį / sąskaitą – faktūrą be pastabų, laikoma, kad prekė perduota nepažeista, nesutepta ir tvarkinga.

6.5. Į prekių pristatymo sąvoką įeina prekių pristatymas su užnešimu iki buto / namo durų ir vyksta nuo 9 val. iki 18 val. Nešimas per gyvenamąsias patalpas yra nemokamas.

6.5.1. Norint pasirinkti pristatymo valandą, tai papildomai kainuoja 10,00 € (su PVM).

6.5.2. Jeigu sutartu laiku Kliento ar jo atstovo pristatymo vietoje nėra, krovinys laikomas nepristatytu dėl Kliento kaltės ir tokiu atveju Klientas privalo sumokėti už pakartotinį atvežimą naujai sutartu laiku. Dėl Kliento kaltės neįvykus pristatymui sutartu laiku, antras pristatymas Klientui kainuos 15,00 € (su PVM) (pristatymo mokestis 10,00 € ir administravimo mokestis 5,00 €), išskyrus į Kuršių neriją Lietuvoje, kur pakartotinis pristatymas kainuos 55,00 € (su PVM) (pristatymo mokestis 50,00 € ir administravimo mokestis 5,00 €).

6.6. Lovų įnešimui reikia 200 cm aukščio ir ne mažiau kaip 75 cm pločio įėjimo. Kėlimas į 100 cm ir didesnį aukštį yra negalimas. Prekės yra iškraunamos vienoje vietoje, įnešamos tik pro duris. Visos prekės turi būti keliamos liftu, jeigu pastate jis įrengtas. Jei įnešimo kelyje įrengti laikini laiptai, jie turi atitikti darbo saugos reikalavimus.

6.7. Smulkūs lovos defektai taisomi vietoje.

6.8. Pagamintos ir paruoštos pristatymui Kliento apmokėtos prekės sandėlyje saugomos iki sutartos pristatymo datos, išskyrus tuos atvejus, kai LONAS ir Klientas sutarė kitaip. Klientui atsisakant priimti prekes po sutartos pristatymo datos, taikomas 1,00 € sandėliavimo mokestis už kiekvieną pradelstą kalendorinę dieną. Pagamintos, paruoštos pristatymui ir neapmokėtos Kliento prekės sandėlyje saugomos 14 kalendorinių dienų, nebent LONAS ir Klientas sutarė kitaip.

Prekių grąžinimas

7.1. Daiktų grąžinimas vyksta vadovaujantis šios sutarties bei LR Civilinio kodekso 6.362 straipsniu “Daiktų keitimas ir grąžinimas” ir LR Civilinio kodekso 6.22810 straipsniu “Vartotojų teisė atsisakyti nuotolinės sutarties ir ne prekybos patalpose sudarytos sutarties” taisyklėmis (toliau - “Grąžinimo taisyklės”). Užsakant prekes internetinėje parduotuvėje www.lonas.lt, Pirkėjas patvirtina, kad yra susipažinęs su Grąžinimo taisyklėmis ir su jomis sutinka.

7.2. Lonas nekeičia ir nepriima grąžinamų naudotų ir išpakuotų kokybiškų prekių, taip pat kokybiškų prekių, kurios buvo pagamintos pagal kliento pateiktas specifikacijas arba vienareikšmiškai buvo gaminta pritaikant jas individualiems kliento poreikiams (nestandartiniai išmatavimai, užvalkalo spalva, lovos su pasirinktu audiniu ir t.t.).

7.3. Klientas turi teisę grąžinti nenaudotą ir neišpakuotą kokybišką prekę, išskyrus prekę, kuri buvo pagaminta pagal kliento pateiktas specifikacijas arba vienareikšmiškai buvo gaminta pritaikant ją individualiems kliento poreikiams (nestandartiniai išmatavimai, užvalkalo spalva, lovos su pasirinktu audiniu ir t.t.), per keturiolika (14) kalendorinių dienų nuo jos pristatymo dienos. Grąžinama kokybiška prekė turi būti nenaudota ir neišpakuota.

7.3.1. Klientui grąžinant nenaudotas ir neišpakuotas kokybiškas prekes, išskyrus prekes, pagamintas pagal kliento pateiktas specifikacijas arba vienareikšmiškai gamintas pritaikant jas individualiems kliento poreikiams (nestandartiniai išmatavimai, užvalkalo spalva, lovos su pasirinktu audiniu ir t.t.), taikomas grąžinimo Lono transportu mokestis 15,00 € (su PVM) visoje Lietuvoje (netaikoma atvejams, kai prekė yra grąžinama dėl netinkamos kokybės pagal įstatymą (2 metai) arba Lono suteiktos (10 metų) garantijos galiojimo laikotarpiu): transporto išlaidos 10,00 € (su PVM) ir administravimo išlaidos 5,00 € (su PVM). Pinigai už suteiktas papildomas paslaugas negrąžinami (pavyzdžiui, seno čiužinio išvežimas, pakartotinio pristatymo mokestis, grynųjų pinigų administravimo mokestis atsiskaitant pristatymo metu ir t.t.).

7.3.2. Grąžinamas kokybiškas daiktas privalo būti nenaudotas, neišpakuotas ir pilnai sukomplektuotas. Už pilną daikto sukomplektavimą ir supakavimą atsako Pirkėjas. Jeigu daiktas nėra pilnai sukomplektuotas, pažeistas įpakavimas, Lonas ar Lono atstovas gali nepriimti daikto grąžinimui.

7.3.3. Grąžindamas kokybišką prekę, Klientas sutinka, kad grąžinta prekė dar kartą būtų įvertinama Lono atstovų. Įvertinus ir nustačius, kad grąžinama kokybiška prekė atitinka šiose Grąžinimo taisyklėse keliamus reikalavimus, pinigai grąžinami per keturiolika (14) darbo dienų nuo prekės paėmimo ar pristatymo į bet kurią prekybos vietą dienos. Prekei neatitikus šiose Grąžinimo taisyklėse keliamų reikalavimų, prekė yra grąžinama Klientui atgal. Lonas nedelsiant turi susisiekti su Klientu jo nurodytais kontaktais dėl prekės perdavimo būdo Klientui. Jei grąžinama prekė neatitinka šiose Grąžinimo taisyklėse keliamų reikalavimų, o Klientas atsisako priimti grąžinamą prekę arba prekės nepavyksta grąžinti Klientui dėl nuo Lono nepriklausančių priežasčių, Lonas saugo prekę ne ilgiau nei 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo paskutinio Lono susisiekimo su Klientu dėl prekės perdavimo būdo dienos. Kokybiškų prekių siuntimo išlaidas apmoka pats Klientas.

7.3.4. Prekė turi būti grąžinama toje pakuotėje, kurioje ji buvo pristatyta, neištepta, atitinkanti prekinę išvaizdą. Pakuotė turi būti nepažeista.

7.4. Grąžinama prekė turi neprieštarauti šios sutarties 3.3. daliai, t.y., prekė nebuvo gaminta pagal kliento pateiktas specifikacijas arba vienareikšmiškai nebuvo gaminta pritaikant ją individualiems kliento poreikiams (nestandartiniai išmatavimai, užvalkalo spalva, lovos su pasirinktu audiniu ir t.t.).

7.5. Prekę grąžina Klientas savo transportu, išskyrus tuos atvejus, kai prekė yra grąžinama dėl netinkamos kokybės, padengiant 5,00 € (su PVM) administravimo išlaidas. Grąžinant ir/ar keičiant kokybiškas prekes „Lono“ transportu, taikomas 15,00 € (su PVM) mokestis visoje Lietuvoje: 10,00 € (su PVM) transporto išlaidos ir 5,00 € (su PVM) administravimo išlaidos.

7.6. Kai grąžinama nekokybiška prekė, Lonas įsipareigoja priimti nekokybišką prekę ir ją pakeisti analogiška preke. Tuo atveju, kai analogiškos prekės nėra, „Lonas“ įsipareigoja grąžinti Klientui už prekę sumokėtus pinigus.

7.7. Trispalvės čiužinių kolekcijos (Tyla®, Tyla® Plius, Harmonija®, Harmonija® Plius, Mūza®, Mūza® Plius) čiužiniams yra taikomas bandomasis 30 dienų laikotarpis, kurio metu galima įsigytą kokybišką čiužinį pakeisti į bet kurį kitą Trispalvės kolekcijos čiužinį vieną kartą, apmokant transporto išlaidas 10,00 € (su PVM) ir higieninio užvalkalo keitimo ir perpakavimo išlaidas 5,00 € (su PVM), viso 15,00 € (su PVM). Keitimas negalimas pagal individualų užsakymą pagamintiems nestandartinių išmatavimų čiužiniams, pagal pateiktas kitas nestandartines specifikacijas (užvalkalas, spalva ir t.t.), kai yra pažeistas apsauginis / higieninis čiužinio audinys ir / arba plomba. Standartinių išmatavimų čiužinius ir jų užvalkalus galima rasti www.lonas.lt

Pastaba:

* Atkreipiame dėmesį, kad LONO gaminiai (pavyzdžiui, čiužiniai, antčiužiniai, pagalvės) yra higienos prekės. Esant pažeistai polietileno pakuotei, keitimas ir/ar grąžinimas negalimas (galioja čiužiniams be apsauginio / higieninio užvalkalo).

** Naujas čiužinys ar baldai, kaip ir visi nauji daiktai (pvz. batai), turi specifinį kvapą, kuris atsiranda naudojant naujas žaliavas, tokias kaip: poliuretanas, lateksas, audiniai ir t.t.. Tai yra nekenksminga žmogaus sveikatai ir ilgainiui išnyksta.

Atsakomybė

8.1. Klientas yra visiškai atsakingas už užsakymo formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jeigu Klientas nepateikia tikslių duomenų užsakymo formoje, „Lonas“ neatsako už dėl šios priežasties kilusias pasekmes.

8.2. Klientas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis e-parduotuve.

8.3. Klientas atsako už atpažinimo kodo perdavimą trečiosioms šalims. Jeigu trečiosios šalys naudojasi Kliento atpažinimo kodu, Klientas atsako už trečiosios šalies atliktus veiksmus.

8.4. Lonas neatsako už kitų įmonių tinklalapiuose pateiktą informaciją, net jeigu Klientas patenka į šiuos tinklalapius per Lono e-parduotuvėje esančias nuorodas.

8.5. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai atsiradusius nuostolius.

Informacijos siuntimas

9.1. Lonas visus pranešimus siunčia Kliento registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.

9.2. Klientas visus pranešimus ir klausimus siunčia Lono e-parduotuvės skyriuje “Kontaktai” nurodytu adresu ar elektroninio pašto adresu.

Baigiamosios nuostatos

10.1. Šioms taisyklėms yra taikoma LR teisė.

10.2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.