Siekiant pagerinti Jūsų naršymo patirtį svetainėje naudojami slapukai. Visus slapukus savo naršyklėje galite bet kada ištrinti. Daugiau informacijos rasite „Lonas“ privatumo politikoje. Sutinku
Pirkimo - pardavimo taisyklės
Bendrosios nuostatos

1. Šios pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – „Taisyklės”) yra juridiškai privalomas dokumentas, kuris nustato Pirkėjo (toliau – „Klientas”, „Jūs“) ir Pardavėjo (toliau – „Lonas”, „Mes“) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę Jums įsigyjant prekes „Lono“ el. parduotuvėje Lonas.lt adresu https://www.lonas.lt/ (toliau – „Parduotuvėje“, „E-parduotuvėje“).

Sutarties sudarymo momentas

2.1. Sutartis tarp Pardavėjo ir Pirkėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Jūs e-parduotuvėje suformavę prekių krepšelį, nurodę pristatymo adresą, pasirinkę apmokėjimo būdą ir susipažinę su mūsų taisyklėmis, užsakote Lono prekes ir/ar paslaugas.

2.2. Sutartis pradeda galioti, kai Jūs užsakote prekes, o Mes atsiunčiame Jums patvirtinimą Jūsų nurodytu el. paštu apie užsakymo gavimą, ir galioja iki pilno prekių pateikimo bei atsiskaitymo.

2.3. Kiekviena sutartis sudaryta tarp Pardavėjo ir Pirkėjo yra saugoma e-parduotuvėje iki pilno sutarties sąlygų įvykdymo.

Kliento teisės

3.1. Klientas turi teisę pirkti prekes parduotuvėje šių taisyklių ir parduotuvės nustatyta tvarka.

3.2. Per dvi savaites Jūs, nenurodydami priežasčių, galite atšaukti savo užsakymą rašytine forma (pvz., laišku, elektroniniu paštu nurodytu kontaktiniu el. pašto adresu) arba grąžindami gautas prekes, net ir tuo atveju, jei užsakymą pateikėte kaip juridinis asmuo (įmonių užsakymai). Terminas pradedamas skaičiuoti nuo prekės gavimo dienos ir skaičiuojamas iki raštiško Jūsų atsisakymo gavimo. Kad šis atsisakymas teisiškai galiotų, užtenka tik laiku išsiųsti atsisakymą arba grąžinti prekes. Užsakymo atšaukimą adresuokite: el.prekyba@lonas.lt.

3.3. Užsakymo atšaukimo teisė negalioja:

3.3.1. prekėms, kurios buvo pagamintos pagal kliento pateiktas specifikacijas arba vienareikšmiškai buvo gaminamos pritaikant jas individualiems poreikiams;

3.3.2.kitais atvejais, kai pirkimo – pardavimo sutarties negalima atsisakyti pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

3.4. Atsisakant priimti prekes, kurios atitinka 3.3 dalies punktus, sumokėtas avansas negrąžinamas.

3.5. Už grąžinamas prekes sumokėti pinigai grąžinami per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo užsakymo atšaukimo dienos.

3.6. Klientas įsipareigoja priimti užsakytas prekes per 60 d. nuo užsakymo pateikimo dienos. Kitu atveju - pardavėjas turi teisę panaikinti užsakymą be įspėjimo.

Pardavėjo teisės

4.1. Jei Klientas bando pakenkti e-parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui, mes galime be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti jam galimybę naudotis e-parduotuve arba išskirtinais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.

4.2. Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, gali laikinai arba iš viso nutraukti e-parduotuvės veiklą apie tai iš anksto nepranešęs Klientui.

4.3. Pardavėjas gali vienašališkai pakeisti šių taisyklių sąlygas.

Lonas įsipareigoja

5.1. Pristatyti Klientui užsakytas prekes nurodytu adresu ir per sutartą pristatymo laikotarpį.

5.2. Užsakymo nepristačius sutartu laiku, Klientas turi teisę prašyti 0,2% delspinigių nuo užsakymo vertės už kiekvieną pradelstą darbo dieną.

5.3. Susidarius svarbioms aplinkybėms, ir negalint pagaminti ir / arba pristatyti Kliento užsakytos prekės, „Lonas“ įsipareigoja Klientui pasiūlyti analogišką prekę. Klientui atsisakius priimti prekės analogą, „Lonas“ įsipareigoja grąžinti Klientui sumokėtus pinigus per penkias (5) darbo dienas.

5.4. Pardavėjas patvirtina, jog Pirkėjo nurodyti Asmens duomenys bus tvarkomi tik siekiant tinkamai suteikti Pirkėjams elektroninėje parduotuvėje Lonas.lt teikiamas paslaugas. Pardavėjas taip pat patvirtina, jog Pirkėjo nurodyti Asmens duomenys bus tvarkomi Pardavėjo veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros tikslais, jeigu tokį sutikimą Pirkėjas suteiks ir nepanaikins.

5.5. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo Asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais Pirkėjo Asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktų numatyta tvarka.

Prekių pristatymas

6.1. Prekes pristatome mes arba mūsų įgaliotas atstovas.

6.2. Prekių pristatymo metu Klientas privalo kartu su „Lono“ įgaliotu atstovu patikrinti prekių būklę. Klientas atsako už lovos ir ją lydinčių prekių įnešimą į gyvenamąsias patalpas ir vietos paruošimą lovos surinkimui.

6.3. Klientui pasirašius sąskaitoje – faktūroje yra laikoma, kad prekė yra perduota.

6.4. Pastebėjęs prekės pažeidimą, Klientas turi teisę jos nepriimti ir privalo tai pažymėti prekės važtaraštyje / sąskaitoje – faktūroje. Klientui priėmus prekę ir pasirašius važtaraštį / sąskaitą – faktūrą be pastabų, laikoma, kad prekė perduota nepažeista, nesutepta ir tvarkinga.

6.5. Į prekių pristatymo sąvoką įeina prekių pristatymas su užnešimu iki buto / namo durų ir vyksta nuo 9 val. iki 18 val. Nešimas per gyvenamąsias patalpas nemokamas. Jeigu sutartu laiku pirkėjo namuose nėra, krovinys laikomas nepristatytu dėl Kliento kaltės ir tokiu atveju Klientas privalo sumokėti už pakartotinį atvežimą naujai sutartu laiku. Dėl Kliento kaltės neįvykus pristatymui sutartu laiku, antras pristatymas Klientui kainuos 15,00 € (su PVM).

6.6. Lovų įnešimui reikia 200 cm aukščio ir ne mažiau kaip 75 cm pločio įėjimo. Kėlimas į 100 cm ir didesnį aukštį yra negalimas. Prekės yra iškraunamos vienoje vietoje, įnešamos tik pro duris. Visos prekės turi būti keliamos liftu, jeigu pastate jis įrengtas. Jei įnešimo kelyje įrengti laikini laiptai, jie turi atitikti darbo saugos reikalavimus.

6.7. Smulkūs lovos defektai taisomi vietoje.

6.8. Pagamintos ir paruoštos pristatymui Kliento apmokėtos prekės sandėlyje saugomos iki sutartos pristatymo datos, išskyrus tuos atvejus, kai LONAS ir Klientas sutarė kitaip. Klientui atsisakant priimti prekes po sutartos pristatymo datos - taikomas 1 Eur sandėliavimo mokestis už kiekvieną pradelstą kalendorinę dieną. Pagamintos, paruoštos pristatymui ir neapmokėtos Kliento prekės sandėlyje saugomos 14 kalendorinių dienų, nebent LONAS ir Klientas sutarė kitaip.

Prekių grąžinimas

7.1. Daiktų grąžinimas vyksta vadovaujantis 2012 m. kovo 15 dienos Lietuvos Respublikos Ūkio ministro įsakymu Nr. 217 “Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo”.

7.2. Grąžinamas daiktas privalo būti pilnai sukomplektuotas. Už pilną daikto sukomplektavimą ir supakavimą atsakote Jūs. Jeigu daiktas nėra pilnai sukomplektuotas ir tinkamai supakuotas, mes ar mūsų atstovas gali nepriimti daikto grąžinimui.

7.3. Prekė turi būti grąžinama toje pakuotėje, kurioje ji buvo pristatyta, neištepta, atitinkanti prekinę išvaizdą. Pakuotė turi būti nepažeista.

7.4. Grąžinama prekė turi neprieštarauti 3.3. sutarties daliai, t.y., prekė nebuvo gaminta pagal kliento pateiktas specifikacijas arba vienareikšmiškai nebuvo gaminta pritaikant ją individualiems kliento poreikiams (nestandartiniai išmatavimai, spalva ir t.t.). Prekės grąžinimo atveju, avansas nėra grąžinamas.

7.5. Prekę grąžina Klientas savo transportu, išskyrus tuos atvejus, kai prekė yra grąžinama dėl netinkamos kokybės, padengiant 5,00 € (su PVM) perpakavimo išlaidas. Grąžinant kokybiškas prekes „Lono“ transportu, taikomas 15,00 € (su PVM) mokestis visoje Lietuvoje: 10,00 € (su PVM) transporto išlaidos ir 5,00 € (su PVM) perpakavimo išlaidos.

7.6. Kai grąžinama nekokybiška prekė, „Lonas“ įsipareigoja priimti nekokybišką prekę ir ją pakeisti analogiška preke. Tuo atveju, kai analogiškos prekės nėra, „Lonas“ įsipareigoja grąžinti Klientui už prekę sumokėtus pinigus.

 

Pastaba:

* Atkreipiame dėmesį, kad čiužiniai yra higienos prekė. Esant pažeistai polietileno pakuotei, grąžinimas nepriimamas (galioja čiužiniams be apsauginio / higieninio užvalkalo).

** Trispalvės čiužinių kolekcijos (Tyla®, Harmonija®, Mūza®) čiužiniams yra taikomas bandomasis 30 dienų laikotarpis, kurio metu galima įsigytą čiužinį pakeisti į bet kurį kitą Trispalvės kolekcijos čiužinį, apmokant higieninio užvalkalo keitimo, transportavimo ir perpakavimo išlaidas – 15,00 € (su PVM).
Keitimas negalimas pagal individualų užsakymą pagamintiems nestandartinių išmatavimų čiužiniams, pagal pateiktas kitas nestandartines specifikacijas (užvalkalas, spalva ir t.t.), kai yra pažeistas apsauginis / higieninis čiužinio audinys ir / arba plomba.
Standartinių išmatavimų čiužinius ir jų užvalkalus galima rasti www.lonas.lt

*** Grąžinant prekes „Lono“ transportu, taikomas 15,00 € (su PVM) mokestis visoje Lietuvoje: 10,00 € (su PVM) transporto mokestis ir 5,00 € (su PVM) perpakavimo mokestis.

**** Naujas čiužinys ar baldas, kaip ir visi nauji daiktai (pvz. batai), turi specifinį kvapą, kuris atsiranda naudojant naujas žaliavas, tokias kaip: poliuretanas, lateksas, audiniai ir t.t., kurie yra nekenksmingi žmogaus sveikatai ir ilgainiui išnyksta.

***** Pinigai grąžinami tik už prekes. Už papildomai suteiktas paslaugas pinigai negrąžinami, pvz., gaminio pristatymas (nuo 10 Eur visoje Lietuvoje iki 50 Eur į Neringą), už gaminius atsiskaitymas grynais pinigais pristatymo metu (+1,5 Eur) ir pan.

Atsakomybė

8.1. Klientas yra visiškai atsakingas už užsakymo formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jeigu Klientas nepateikia tikslių duomenų užsakymo formoje, „Lonas“ neatsako už dėl šios priežasties kilusias pasekmes.

8.2. Jūs atsakote už veiksmus, atliktus naudojantis e-parduotuve.

8.3. Jūs atsakote už atpažinimo kodo perdavimą trečiosioms šalims. Jeigu trečiosios šalys naudojasi Jūsų atpažinimo kodu, Jūs atsakote už trečiosios šalies atliktus veiksmus.

8.4. Mes neatsakome už kitų įmonių tinklalapiuose pateiktą informaciją, net jeigu Jūs patenkate į šiuos tinklalapius per mūsų e-parduotuvėje esančias nuorodas.

8.5. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai atsiradusius nuostolius.

Informacijos siuntimas

9.1. Mes visus pranešimus siunčiame Jūsų registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.

9.2. Jūs visus pranešimus ir klausimus siunčiate mūsų e-parduotuvės skyriuje “Kontaktai” nurodytu adresu ar elektroninio pašto adresu.

Baigiamosios nuostatos

10.1. Šioms taisyklėms yra taikoma LR teisė.

10.2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.