7.1. Prekių pristatymo ir surinkimo tvarka:

- Klientui pageidaujant, Lono prekes pristato Lonas arba Lono įgaliotas atstovas visoje Lietuvoje:

- jei užsakomų prekių suma yra 200,00 € (su PVM) ir daugiau, pristatymas nemokamas, išskyrus Kuršių neriją, kur pristatymas kainuoja 50,00 € (su PVM); 

-jei užsakomų prekių suma yra mažiau nei 200,00 € (su PVM), pristatymas kainuoja 5,00 € (su PVM), išskyrus Kuršių neriją, kur pristatymas kainuoja 50,00 € (su PVM); 

-pristatymo kainą į kitas Baltijos šalis (Latvija, Estija), kai užsakymas priimamas Lietuvoje, sudaro 30,00 € (su PVM) administravimo mokestis ir toje šalyje užsakymo metu galiojantis pristatymo mokestis. 

 - Perkant lovą, ją pristato ir surenka Lonas arba Lono įgaliotas atstovas visoje Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje. Lovos surinkimas Kliento namuose – nemokamas.

7.2. Prekių pristatymo metu Klientas privalo kartu su „Lono“ įgaliotu atstovu patikrinti prekių būklę. Klientas atsako už lovos ir ją lydinčių prekių įnešimą į gyvenamąsias patalpas ir vietos paruošimą lovos surinkimui.

7.3. Klientui pasirašius sąskaitoje – faktūroje yra laikoma, kad prekė yra perduota.

7.4. Pastebėjęs prekės pažeidimą, Klientas turi teisę jos nepriimti ir privalo tai pažymėti prekės važtaraštyje / sąskaitoje – faktūroje. Klientui priėmus prekę ir pasirašius važtaraštį / sąskaitą – faktūrą be pastabų, laikoma, kad prekė perduota nepažeista, nesutepta ir tvarkinga.

7.5. Į prekių pristatymo sąvoką įeina prekių pristatymas su užnešimu iki buto / namo durų ir vyksta nuo 9 val. iki 18 val. Nešimas per gyvenamąsias patalpas yra nemokamas.

7.5.1. Norint pasirinkti pristatymo valandą, tai papildomai kainuoja 15,00 € (su PVM).

7.5.2. Jeigu sutartu laiku Kliento ar jo atstovo pristatymo vietoje nėra, krovinys laikomas nepristatytu dėl Kliento kaltės ir tokiu atveju Klientas privalo sumokėti už pakartotinį atvežimą naujai sutartu laiku. Dėl Kliento kaltės neįvykus pristatymui sutartu laiku, antras pristatymas Klientui kainuos 15,00 € (su PVM), išskyrus į Kuršių neriją Lietuvoje, kur pakartotinis pristatymas kainuos 50,00 € (su PVM).

7.6. Lovų įnešimui reikia 200 cm aukščio ir ne mažiau kaip 75 cm pločio įėjimo. Kėlimas į 100 cm ir didesnį aukštį yra negalimas. Prekės yra iškraunamos vienoje vietoje, įnešamos tik pro duris. Visos prekės turi būti keliamos liftu, jeigu pastate jis įrengtas. Jei įnešimo kelyje įrengti laikini laiptai, jie turi atitikti darbo saugos reikalavimus.

7.7. Smulkūs lovos defektai taisomi vietoje.

7.8. Pagamintos ir paruoštos pristatymui Kliento apmokėtos prekės sandėlyje saugomos iki sutartos pristatymo datos, išskyrus tuos atvejus, kai LONAS ir Klientas sutarė kitaip. Klientui atsisakant priimti prekes po sutartos pristatymo datos, taikomas 1,00 € sandėliavimo mokestis už kiekvieną pradelstą kalendorinę dieną. Pagamintos, paruoštos pristatymui ir neapmokėtos Kliento prekės sandėlyje saugomos 14 kalendorinių dienų, nebent LONAS ir Klientas sutarė kitaip.