6.1.Pateikiant užsakymą www.lonas.lt, už prekes apmokėti galima iškart naudojantis internetine bankininkyste arba bankiniu pavedimu ne vėliau kaip 3 darbo dienos iki planuojamos pristatymo datos.

6.2. Jei Klientas nesumoka visos prekių sumos šių Taisyklių 6.1. punkte nurodytais terminais, esant Lono sutikimui ir esant galimybei, Klientas gali atsiskaityti banko kortele užsakymo pristatymo metu Lono įgaliotiems atstovams.

6.3. Užsakymas pradedamas vykdyti iškart gavus apmokėjimą už prekes. Nesumokėjus visos prekių sumos šių Taisyklių 6.1. dalyje nurodytais terminais ir nesutarus su Lonu dėl apmokėjimo pristatymo metu Lono įgaliotiems atstovams (Taisyklių 6.2. dalis), Lonas turi teisę nevykdyti savo prisiimtų įsipareigojimų ir nepristatyti prekių tokį laiko tarpą, kurį Klientas uždelsė atsiskaityti, o Klientas privalo papildomai atlyginti Lono patirtas išlaidas prekių sandėliavimui, skaičiuojant po 1,00 € (su PVM) už kiekvieną kalendorinę prekių sandėliavimo dieną nuo išankstinėje sąskaitoje-faktūroje nurodytos prekių pristatymo dienos, bei sumokėti delspinigius lygius 0,05% nuo užsakymo vertės už kiekvieną pradelstą darbo dieną. Šiame punkte nurodytos sandėliavimo išlaidos bei delspinigiai Klientui galės būti taikomi ir tais atvejais, kai Klientas nepriima prekių išankstinėje sąskaitoje-faktūroje nurodytą prekių pristatymo dieną ir/ar nukelia prekių pristatymo terminą.

6.4. Lonas išsaugo nuosavybės teises į prekes iki visiško apmokėjimo už jas.

6.5. Jei 6.3 punkte numatytais atvejais dėl Kliento kaltės Lonas negali pristatyti Klientui prekių ilgiau nei 30 dienų nuo išankstinėje sąskaitoje-faktūroje nurodytos prekių pristatymo dienos, Lonas įgyja teisę vienašališkai nutraukti Sutartį ir iš Kliento pareikalauti atlyginti visus dėl jo užsakymo įvykdymo Lono patirtus nuostolius (bus laikoma, kad tokių nuostolių sumą sudaro bendra Kliento užsakytų prekių kaina).