5.1. Pristatyti Klientui užsakytas prekes nurodytu adresu ir per sutartą pristatymo laikotarpį.

5.2. Užsakymo nepristačius sutartu laiku, Klientas turi teisę prašyti 0,05% delspinigių nuo užsakymo vertės už kiekvieną pradelstą darbo dieną.

5.3. Susidarius svarbioms aplinkybėms, ir negalint pagaminti ir / arba pristatyti Kliento užsakytos prekės, „Lonas“ įsipareigoja Klientui pasiūlyti analogišką prekę. Klientui atsisakius priimti prekės analogą, „Lonas“ įsipareigoja grąžinti Klientui sumokėtus pinigus per dešimt (10) darbo dienų.

5.4. Pardavėjas patvirtina, jog Pirkėjo nurodyti asmens duomenys bus tvarkomi tik siekiant tinkamai suteikti Pirkėjams elektroninėje parduotuvėje Lonas.lt teikiamas paslaugas. Pardavėjas taip pat patvirtina, jog Pirkėjo nurodyti asmens duomenys bus tvarkomi Pardavėjo veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros tikslais, jeigu tokį sutikimą Pirkėjas suteiks ir nepanaikins.

5.5. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais Pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktų numatyta tvarka.