Lonas remia Kazimiero Jakučio koncertinį turą per Lietuvą


Muzika ir LONAS visą laiką žengė vienu žingsniu. Net ir nuolat skubant, lekiant, muzika visuomet šalia. Ji įkvepia, ramina, suteikia galimybę gyvenimu mėgautis kasdien. 
Mes to neignoruojam, mes tai panaudojame produktų kūryboje. Ir čiužinių, ir lovų kolekcijos yra labai glaudžiai susijusios su muzikiniu pasauliu ir jo terminais. LONUI tai yra labai artima. 
Todėl šiemet mes išskirtinai remiam įmonės savininko K. Jakučio koncertinį turą „VIRŠ MANO GALVOS“. Jo kuriama muzika vienareikšmiškai daro įtaką mūsų įkvėpimui kurti. O LONO sukurti gaminiai ir kolekcijos jau tarnauja daugelio Jūsų poilsiui ir komfortui. 
Taip, kaip Lonas gamina gaminius – su meile iki paskutinės siūlės, taip ir Kazimieras Jakutis koncertuoja su meile iki paskutinio akordo. 
Kviečiu visus ateiti paklausyti gyvos muzikos, kuri Jus įkvėps geresniems darbams ir naujai kūrybai.

Domas,
Įmonės direktorius