2.1. Klientas gali grąžinti kokybišką prekę ir/ar pakeisti ją analogiška ar kita preke arba atgauti už prekę sumokėtus pinigus per 14 kalendorinių dienų nuo prekės pristatymo dienos (jei atitinkamame Klientui pateiktame dokumente nenurodytas ilgesnis laikotarpis).

2.1.1. Įsigijus prekes Lono firminiame salone, išimtinais atvejais Klientas gali grąžinti, o Lonas - geranoriškai priimti nenaudotas ir neišpakuotas kokybiškas prekes, išskyrus prekes, kurios buvo gamintos pagal kliento pateiktas specifikacijas arba vienareikšmiškai buvo gaminta pritaikant jas individualiems kliento poreikiams (nestandartiniai išmatavimai, užvalkalo spalva, lovos su pasirinktu audiniu ir t.t.) per keturiolika (14) kalendorinių dienų nuo jų pristatymo dienos. Grąžinama kokybiška prekė turi būti nenaudota ir neišpakuota.

2.1.2. Įsigijus prekes Lono internetinėje parduotuvėje www.lonas.lt, Klientas turi teisę grąžinti nenaudotą ir neišpakuotą kokybišką prekę, išskyrus prekę, kuri buvo pagaminta pagal kliento pateiktas specifikacijas arba vienareikšmiškai buvo gaminta pritaikant ją individualiems kliento poreikiams (nestandartiniai išmatavimai, užvalkalo spalva, lovos su pasirinktu audiniu ir t.t.), per keturiolika (14) kalendorinių dienų nuo jos pristatymo dienos. Grąžinama kokybiška prekė turi būti nenaudota ir neišpakuota.

2.1.3. Lonas nekeičia ir nepriima grąžinamų naudotų ir išpakuotų kokybiškų prekių, taip pat kokybiškų prekių, kurios buvo pagamintos pagal kliento pateiktas specifikacijas arba vienareikšmiškai buvo gaminta pritaikant jas individualiems kliento poreikiams (nestandartiniai išmatavimai, užvalkalo spalva, lovos su pasirinktu audiniu ir t.t.).

2.2. Pinigų grąžinimo ir/ar prekės pakeitimo garantija Klientas gali pasinaudoti, jeigu prekės nebuvo naudojamos ir yra neišpakuotos. Grąžinamos prekės privalo būti nesugadintos, nepraradusios prekinės išvaizdos, išsaugotos jų vartojamosios savybės ir Klientas turi įrodymus, patvirtinančius, kad jis daiktus pirko iš Lono.

2.3. Grąžindamas kokybišką prekę, Klientas sutinka, kad grąžinta prekė dar kartą būtų įvertinama Lono atstovų. Įvertinus ir nustačius, kad grąžinama kokybiška prekė atitinka šiose Grąžinimo taisyklėse keliamus reikalavimus, pinigai grąžinami per 14 d. nuo prekės paėmimo ar pristatymo į bet kurią prekybos vietą dienos. Prekei neatitikus šiose Grąžinimo taisyklėse keliamų reikalavimų, prekė yra grąžinama Klientui atgal. Lonas nedelsiant turi susisiekti su Klientu jo nurodytais kontaktais dėl prekės perdavimo būdo Klientui. Jei grąžinama prekė neatitinka šiose Grąžinimo taisyklėse keliamų reikalavimų, o Klientas atsisako priimti grąžinamą prekę arba prekės nepavyksta grąžinti Klientui dėl nuo Lono nepriklausančių priežasčių, Lonas saugo prekę ne ilgiau nei 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo paskutinio Lono susisiekimo su Klientu dėl prekės perdavimo būdo dienos.

2.4. Grąžinamos nenaudotos ir neišpakuotos kokybiškos prekės privalo atitikti šiuos reikalavimus:

2.4.1. Grąžinama prekė turi būti originalioje nepažeistoje pakuotėje;

2.4.2. Grąžinama prekė turi būti Kliento nesugadinta, turi būti išsaugotos grąžinamos prekės vartojamosios savybės, prekė turi būti tos pačios komplektacijos (įskaitant dovanas ir kitus priedus), kokios buvo Kliento gauta;

2.4.3. Grąžinama prekė turi būti Kliento nenaudota;

2.4.4. Grąžinama prekė nepatenka į Pirkimo – pardavimo sutarties Kliento teisių punktą, t.y., prekė, kuri buvo pagaminta pagal kliento pateiktas specifikacijas arba vienareikšmiškai buvo gaminta pritaikant ją individualiems kliento poreikiams (nestandartiniai išmatavimai, užvalkalo spalva, lovos su pasirinktu audiniu ir t.t.), yra negrąžintina.

2.5. Grąžinant prekę, užpildomas Prekių grąžinimo aktas (Taisyklių priedas Nr. 1), kuris pateikiamas pardavėjui kartu su grąžinama preke.

2.6. Prie Prekių grąžinimo akto pridedamas kasos aparato kvitas ar pirkimo–pardavimo kvitas arba kitas prekės pirkimą–pardavimą iš Lono patvirtinantis dokumentas (pridėtinės vertės mokesčio sąskaita faktūra, sąskaita faktūra, mokėjimo kortelės sąskaitos išrašas, mokėjimo kortelės skaitytuvo čekis ir kita). Jeigu Klientas prekės pirkimo–pardavimo dokumento nepateikia, prekė keičiama arba vykdomi kiti Prekių grąžinimo akte nurodyti Kliento reikalavimai tik Lonui sutikus.

2.7. Grąžinimo taisyklių 2.4.1. ir 2.4.3. punktuose nustatyti reikalavimai netaikomi tuo atveju, kai pagal šių Grąžinimo taisyklių 3. punktą Lonas suteikia prekės išbandymo laikotarpį.

2.8. Visi skundai gali būti teikiami UAB „Lonas“ elektroniniu paštu [email protected], telefono numeriu +370 601 95 194, arba raštu UAB „Lonas“, Ukmergės g. 18, Jonava LT55101, Lietuva. Lonas turi teisę nagrinėti skundus 30 (trisdešimt) dienų nuo jų gavimo dienos, nebent Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyti kitokie terminai. Esant sudėtingiems atvejams, šis terminas gali būti pratęstas papildomai 15 (penkiolika) dienų. Atsakymai dėl skundų Klientui pateikiami elektroniniu paštu arba telefonu, arba Kliento nurodytu adresu.