Siekiant pagerinti Jūsų naršymo patirtį svetainėje naudojami slapukai. Visus slapukus savo naršyklėje galite bet kada ištrinti. Daugiau informacijos rasite „Lonas“ privatumo politikoje. Sutinku

2.1. Klientas gali grąžinti kokybišką prekę bei pakeisti ją analogiška ar kita preke arba atgauti už prekę sumokėtus pinigus (pinigų grąžinimo garantija) per 14 kalendorinių dienų nuo prekės pristatymo dienos (jei atitinkamame Klientui pateiktame dokumente nenurodytas ilgesnis laikotarpis).

2.2. Pinigų grąžinimo ir/ar prekės pakeitimo garantija Klientas gali pasinaudoti, jeigu prekės nebuvo naudojamos, yra nesugadintos, nepraradusios prekinės išvaizdos, išsaugotos jų vartojamosios savybės ir Klientas turi įrodymus, patvirtinančius, kad jis daiktus pirko iš Lono.

2.3. Grąžindamas kokybišką prekę, Klientas sutinka, kad grąžinta prekė dar kartą būtų įvertinama Lono atstovų. Įvertinus ir nustačius, kad grąžinama kokybiška prekė atitinka šiose Taisyklėse keliamus reikalavimus, pinigai grąžinami per 14 d. nuo prekės paėmimo ar pristatymo į bet kurią prekybos vietą dienos. Prekei neatitikus šiose Taisyklėse keliamų reikalavimų, prekė yra grąžinama Klientui atgal. Lonas nedelsiant turi susisiekti su Klientu jo nurodytais kontaktais dėl prekės perdavimo būdo Klientui. Jei grąžinama prekė neatitinka šiose Taisyklėse keliamų reikalavimų, o Klientas atsisako priimti grąžinamą prekę arba prekės nepavyksta grąžinti Klientui dėl nuo Lono nepriklausančių priežasčių, Lonas saugo prekę ne ilgiau nei 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo paskutinio Lono susisiekimo su Klientu dėl prekės perdavimo būdo dienos. Kokybiškų prekių siuntimo išlaidas apmoka pats Klientas (Pirkimo - pardavimo taisyklių 7 punktas).

2.4. Grąžinamos tinkamos kokybės prekės privalo atitikti šiuos reikalavimus:

2.4.1. Grąžinama prekė turi būti originalioje, tvarkingoje pakuotėje;

2.4.2. Grąžinama prekė turi būti Kliento nesugadinta, turi būti išsaugotos grąžinamos prekės vartojamosios savybės, prekė turi būti tos pačios komplektacijos (įskaitant dovanas ir kitus priedus), kokios buvo Kliento gauta;

2.4.3. Grąžinama prekė turi būti Kliento nenaudota;

2.4.4. Grąžinama prekė turi būti nepraradusi prekinės išvaizdos;

2.4.5. Grąžinama prekė nepatenka į Pirkimo – pardavimo sutarties 3.3. punkte nurodytų prekių kategoriją.

2.5. Grąžinant prekę, užpildomas Prekių grąžinimo aktas (Taisyklių priedas Nr. 1), kuris pateikiamas pardavėjui kartu su grąžinama preke.

2.6. Prie Prekių grąžinimo akto pridedamas kasos aparato kvitas ar pirkimo–pardavimo kvitas arba kitas prekės pirkimą–pardavimą iš Lono patvirtinantis dokumentas (pridėtinės vertės mokesčio sąskaita faktūra, sąskaita faktūra, mokėjimo kortelės sąskaitos išrašas, mokėjimo kortelės skaitytuvo čekis ir kita). Jeigu Klientas prekės pirkimo–pardavimo dokumento nepateikia, prekė keičiama arba vykdomi kiti Prekių grąžinimo akte nurodyti Kliento reikalavimai tik Lonui sutikus.

2.7. Taisyklių 2.4.1., 2.4.3. ir 2.4.4. punktuose nustatyti reikalavimai netaikomi tuo atveju, kai pagal šių Taisyklių 3. punktą Lonas suteikia prekės išbandymo laikotarpį.

2.8. Pakeisti kokybišką prekę į analogišką ar kitą prekę galima tik 1 kartą. Jei Klientas pageidauja keisti kokybišką prekę į naują brangesnę prekę, Klientas sumoka padidėjusios kainos skirtumą.

2.9. Prekę grąžina Klientas savo transportu, išskyrus tuos atvejus, kai prekė yra grąžinama dėl netinkamos kokybės, padengiant 5,00 € (su PVM) perpakavimo išlaidas. Grąžinant kokybiškas prekes „Lono“ transportu, taikomas 15,00 € (su PVM) mokestis visoje Lietuvoje: 10,00 € (su PVM) transporto išlaidos ir 5,00 € (su PVM) perpakavimo išlaidos.

2.10. Visi skundai gali būti teikiami UAB „Lonas“ elektroniniu paštu kokybe@lonas.lt, telefono numeriu +370 601 95 194, arba raštu UAB „Lonas“, Ukmergės g. 18, 55418, Jonava. Lonas turi teisę nagrinėti skundus 30 (trisdešimt) dienų nuo jų gavimo dienos, nebent Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyti kitokie terminai. Esant sudėtingiems atvejams, šis terminas gali būti pratęstas papildomai 15 (penkiolika) dienų. Atsakymai dėl skundų Klientui pateikiami elektroniniu paštu arba telefonu, arba Kliento nurodytu adresu.