Suteikiama garantija: 2 METAI

Dėkojame ir džiaugiamės, jog išsirinkote LONO gaminį. Kad miegotumėte ramiai ir patogiai, gaminiui suteikiama 2 metų garantija, kurios sąlygos išdėstytos žemiau.

Bendrosios sąlygos:

1. Garantija netaikoma:

    1.1. Jei pirkėjas nesilaikė gamintojo rekomendacijų ir gaminį naudojo netinkamai.

    1.2. Jei gaminys buvo išardytas, taisytas, pažeista jo konstrukcija be gamintojo sutikimo.

    1.3. Jei pirkėjas garantinio kreipimosi metu nepateikia pirkimo čekio ar sąskaitos-faktūros.

    1.4. Jei grąžinamas  gaminys yra supakuotas netinkamai arba iš viso nėra supakuotas. Gaminys turi būti supakuotas taip, kad transportavimo metu nesusiteptų.

    1.5. Dėl specifinio čiužiniams, antčiužiniams, pagalvėms naudojamų medžiagų kvapo. Gaminio kvapas nėra gamybos brokas. Dauguma gaminių gali turėti specifinį kvapą, tačiau vėdinamose patalpose jis dingsta  per 5–7 dienas. Jautresni kvapams žmonės naujo gaminio kvapą gali jausti ir ilgiau. Tačiau nerimauti nereikia - gamyboje naudojamos tik sertifikuotos medžiagos, kurios sveikatai nekenkia.

2. Naudojant gaminį gali pasikeisti jo minkštumas. Tai atsiranda dėl fizinių medžiagų savybių. Iki 15% pasikeitęs minkštumas nėra gaminio brokas. Dalinis minkštumo padidėjimas yra leistinas ir tokiais atvejais gamintojas neprivalo pakeisti gaminio.

3. Čiužiniui dėvintis didžiausią spaudimą patiriančios vietos gali įdubti. Iki 10% pagrindo aukščio deformacija neturi įtakos čiužinio savybėms. Garantija taikoma didesnę deformaciją garantiniu periodu įgavusiems čiužiniams.

4. Norėdamas pateikti pretenziją dėl nekokybiško gaminio, Pirkėjas privalo turėti pirkimo dokumentą, būti susipažinęs su garantijos sąlygomis, jas vykdyti ir būti patvirtinęs garantiją savo parašu.

5. Pretenziją Pirkėjas pateikia raštu prekybos vietoje, kur įsigijo LONO gaminį. Jei prekybos vietoje to padaryti neįmanoma, Pirkėjas taip pat gali kreiptis tiesiai į gamintoją el. paštu kokybe@lonas.lt.

6. Gavęs pretenziją pardavėjas įsipareigoja per 3 (tris) darbo dienas susisiekti su pirkėju ir jei reikia suderinti gaminio apžiūrą, kurios metu būtų nustatyta čiužinio būklė ir broko atsiradimo priežastys.

7. Nestandartinių dydžių čiužiniai gali būti klijuojami iš kelių dalių, tačiau tai nekeičia gaminio fizinių savybių.

8. Dėl medžiagų naudojamų gamybos procese minkštumo, gaminio išoriniai matmenys gali turėti 1,5cm paklaidą nuo etiketėje deklaruojamų matmenų.

9. Klasikinės kolekcijos čiužinius rekomenduojame dėti ant medinių grotelių. Rekomenduojame rinktis groteles su 3-5 cm tarpais tarp lentelių. Taip nepažeisite čiužinio konstrukcijos ir užtikrinsite oro pralaidumą. Tam tikri čiužiniai netinkami laikyti ant ištisinio medinio pagrindo ir metalinių grotelių - gali būti pažeista čiužinio konstrukcija. Tokie lovos pagrindai neleidžia laisvai cirkuliuoti orui, todėl pradeda kauptis drėgmė, gali atsirasti pelėsis.

10. Kad čiužinys tolygiai dėvėtųsi ir ilgiau išlaikytų savo esmines savybes, rekomenduojame jį vartyti ir vėdinti (sukeiskite čiužinio puses, galvūgalį su kojūgaliu). Jeigu įsigytas čiužinys yra abiejų pusių naudojimo, rekomenduojame jį taip pat ir vartyti kas 2-3 mėnesius (apverskite kita puse, sukeiskite galvūgalį su kojūgaliu).

Garantijos terminai:

1. Gaminio užvalkalui suteikiama 2 (dvejų) metų garantija. Ji taikoma, jei garantiniu laikotarpiu išyra siūlė, sugenda užtrauktukas ar atsiranda kitų medžiagų ar gamybos proceso brokų. Natūralus audinio dėvėjimasis nelaikomas broku.

2. Gaminio pagrindui suteikiama 2 (dvejų) metų garantija. Jeigu pateikta pretenzija ir gaminio defektai pripažįstami garantiniais, LONAS pakeis defektuotas gaminio dalis arba visą gaminį kitu tokios pačios arba labai panašios sudėties ir savybių čiužiniu.

ŠIOS REKOMENDACIJOS BEI BENDROSIOS GARANTINIO SĄLYGOS TAIKOMOS VISIEMS LONO GAMINIAMS (IŠSKYRUS TRISPALVĖS KOLEKCIJOS ČIUŽINIUS BEI LONO LOVAS)