9.1. Klientas yra visiškai atsakingas už užsakymo formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jeigu Klientas nepateikia tikslių duomenų užsakymo formoje, „Lonas“ neatsako už dėl šios priežasties kilusias pasekmes.

9.2. Klientas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis e-parduotuve.

9.3. Klientas atsako už atpažinimo kodo perdavimą trečiosioms šalims. Jeigu trečiosios šalys naudojasi Kliento atpažinimo kodu, Klientas atsako už trečiosios šalies atliktus veiksmus.

9.4. Lonas neatsako už kitų įmonių tinklalapiuose pateiktą informaciją, net jeigu Klientas patenka į šiuos tinklalapius per Lono e-parduotuvėje esančias nuorodas.

9.5. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai atsiradusius nuostolius.