LONAS  - Kita - CD K. Jakutis "Jei negaliu"

CD K. Jakutis "Jei negaliu"

Pirmasis ir vienintelis K. Jakučio akustinis CD albumas "Jei negaliu aš turėti tavęs".

Įžanga:

Aš Tau dainuoju... Dainuoju Meilę. Meilę pabalių ajerams, išsivarčiusiems alksniams. Meilę praėjusiam laikui – stalui, prie kurio susėsdavo visa giminė. Meilę dviejų galų pirkiai. Meilę mamai, kurios žilą galvą vis dažniau ir dažniau matau ant pagalvės, o ne tarp bažnyčios skardžiabalsių giedotojų. Meilę Moteriai, išauginusiai mūsų keturis sūnus ir nuėjusiai kartu ilgą vingiuotą, pavasariais žydintį purienom ir kvepiantį ievom, o rudenimis pažliugusį ir duobėtą kelią. Meilę Tau, nepažįstama mergaite. Tau, kurią sutikau ir kurią  dar sutiksiu. Kurią, grįžtančią iš šienapjūtės, pamatysiu pro aprūkusį dūminės pirties langelį. Kurios lauksiu ir ilgėsiuos kaip didžiausio gyvenimo stebuklo... Meilę Tau, moterie, nežemiškam šios žemės Dievo kūriniui... Tavo lūpos dar ne kartą girdys ištroškusį bekraštėje gyvenimo dykumoje... Tavo švelnių, stebuklingų, gydančių rankų prisilietimas gydys pavargusią sielą. Tavo vasaros vidudienio tyrumo akys šildys pasiklydusį tolimam kely, kuriuo ėjai, bėgai į žaižaruojančius saulėlydžius, vildamasi rasti tai, ką galėtum vadinti tobulybe...

10,00 €
1

Pristatymas - 12 d. d.

Jums liko 6,00 € iki nemokamo pristatymo

Išsimokėtinai:
 
Rekomenduojama Jums
CD K. Jakutis "1987 Pradžia"
Nuo 10,00 €

2020 m.

CD K. Jakutis "Eina Mūsų laikai"
Nuo 10,00 €

2009 m.

CD K. Jakutis "Gegužraibės"
Nuo 10,00 €

2016 m.

CD K. Jakutis "Iš tos nakties"
Nuo 10,00 €

2007 m.

CD K. Jakutis "Jaunos dienos"
Nuo 10,00 €

2013 m.

CD K. Jakutis "Rytmečiai"
Nuo 10,00 €

2020 m.

DVD K. Jakutis "Aukštaitijos dangui"
Nuo 10,00 €

2012 m.

Knyga K. Jakutis "Apeiginė liepa"
Nuo 10,00 €

2006 m.

Knyga K. Jakutis "Stapukioko daina"
Nuo 10,00 €

2017 m.