LONAS - Knyga K. Jakutis "Apeiginė liepa"

Knyga K. Jakutis "Apeiginė liepa"

Pirmąkart Kazimierą Jakutį išgirdau dainuojant, o ne skaitant savo eilėraščius. Buvo gražus rudens metas, ir gatvėse sustingę iki virpėjimo stovėjo geltoni klevai. O Kazimieras dainavo apie rudenį - lietuvišką gėlą rudenį pagal poeto Antano Miškinio garsų eilėraštį "Toks nuogas, toks nuogas ruduo". Įspūdis buvo stiprus, nes tai buvo dainos, kurių pasiilgstama, kurios sukelia tikrojo meno ilgesį. Vėliau Kazimierą dažnai kviesdavau į "Aušros" bibliotekoje rengiamus "Literatūrinius ketvirtadienius", į vakarus Juozo Tumo-Vaižganto muziejuje.

Ir visai nenustebau, kai sužinojau, kad Kazimieras rašo ne tik tekstus savo dainoms, bet ir eilėraščius bei apsakymus. Kažkodėl jaučiu, kad šis žmogus turi ką pasakyti eiliuotu ar prozos žodžiu. Pamažu susidarė nemažas Kazimiero kūrybos pluoštas, virtęs knyga "Apeiginė liepa", kurią dabar imate į rankas. Perspėju, kad čia neatrasite naujų, dar neužimtų poezijos žemių, bet rasite kraštą, kuris vadinamas Aukštaitija. Kraštą, sukurtą "iš ryto vėsos, čiobrelių kvepėjimo". Rasite paprastą, bet tikrą ir nuoširdų žodį, teisiojo suklupimą ir klystančiojo išpažintį, į pasaulį žvelgiančią su meile ir žavesiu, o kartais - raudančia žmogaus sielą.

Nemaža poeto eilėraščių yra skirta motinai ir tėvui, tėviškei, mylimai moteriai. Kazimieras Jakutis/ žinomos Lietuvoje ir užsienyje firmos "Lonas" generalinis direktorius, spaudoje pavadintas "dainuojančiu direktoriumi", ne tik sėkmingai plėtoja verslą, bet ir kuria: neblogai jaučia poetinio žodžio atspalvius ir sugeba paliesti skaitytoją savo dvasios dvelksmu. Jo kūrybą ne kartą spausdino savaitraštis "Literatūra ir menas", "XXI amžius", interneto svetainė eKūryba, kur jis yra pasirinkęs Pagulbio slapyvardį. Pernai išleidęs pirmąją savo kompaktine plokštelę "Jei negaliu aš turėti Tavęs..." ir su koncertais apkeliavęs beveik visą Lietuvą, Kazimieras dabar debiutuoja kaip poetas.

Didžiulė liepa, šlamanti Pagulbio vienkiemio atšlaime, štai virsta eilėraščių knyga ir tampa apeigine...

Paklausykime jos baltų lapų šlamesio...

Redaktorius - Alfas Pakėnas.

10,00 €
1

Pristatymas - 4 d. d.

Jums liko 6,00 € iki nemokamo pristatymo

Išsimokėtinai: